Storno poplatky

Storno poplatky platné pro všechny pobyty:

V případě odstoupení hosta od smlouvy a zrušení rezervace vzniká provozovateli penzionu nárok na kompenzaci vynaložených nákladů na zpracování rezervace. Tato kompenzace je vyjádřena tzv. storno poplatkem a to následovně:

Zrušení rezervace více než 7 dní před nástupem na pobyt – 0% = Bez storno poplatků;

Zrušení rezervace 7 dní před nástupem na pobyt a méně – 50% z ceny objednaných a potvrzených služeb;

Zrušení rezervace v den nástupu na pobyt100% z ceny první noci rezervovaných a potvrzených služeb;

V případě nenastoupení hosta na rezervovaný pobyt bez zrušení rezervace vzniká provozovateli nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny objednaných a potvrzených služeb.

V případě odstoupení hosta od smlouvy a zrušení rezervace nebo v případě částečného odstoupení hosta od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení klienta na rezervovaný pobyt v mimořádných případech (nemoc, úmrtí, postižení živelnou pohromou apod.) je provozovatel oprávněn vzdát se nároku na úhradu Storno poplatku na základě předložení věrohodného důkazu o vážné příčině odstoupení hosta od smlouvy.